At, Türk'ün İkiz Kardeşidir

 


Atların Türk milleti ile arasındaki kuvvetli bağı anlatan birkaç yazıyı kaleme almıştım. Batıl inançlar, günümüzde de geçerliliğini koruyan inanışlar gibi birçok konuya değindim. Artık bu mevzuyu sonlandıralım diyorum. Atın Türk'ün ikiz kardeşi olduğunu anlamak ve anlatmak için son sözlerimi harcayacağım. Konuya bodoslama giriyorum. 


AT, TÜRK'TEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

Türk ve at âdeta bir ikiz gibidir. Onları birbirinden ayrı düşünmek, ayırmak imkânsızdır. Batılı kaynaklarda birçok kez karşınıza çıkacak bir ifade vardır. İlginçtir, gurur verir, göğüs kabartır: At, başka kavimleri sırtında taşır ancak Türkler at sırtında yaşar. Onlar atla bütünleşmiştir. Bu öyle bir hâldir ki sanki yapışmış gibidirler. Türk ata bindiğinde babasını bile tanımaz. 

Türk milleti anasından yarı at, yarı insan olarak doğmuştur. Yunan mitolojisindeki Centaur denilen yarı at yarı insan varlığın da Türk milletinin bir tasviri olduğu düşünülmektedir. Rivayete göre, Yunanlılar at üstündeki Türkleri gördükten sonra böyle mitolojik bir anlam yüklemişlerdir. 

Türk hikâyelerinde de attan doğan insan tasvirlerine rastlanmaktadır. Türk atları birer kanatlı kuştur ve at, Türk'ün kanadıdır sözü de buradan türemiştir. Türkler at üstünde rüzgarla yarışır, at üzerinde son sürat ilerlerken ayağa kalkıp ok atarlardı. Bu hareketi yaparken de ağırlıklarını ayak ve bacaklarına yüklerlerdi. Pehlivan gibi kuvvetli olmalarının sebebi de buydu. Sağa sola tüy gibi döner, sağ yöne ok atarken solu kollayabilirlerdi. 

Orta Çağ'ı inceleyecek olursanız muharebelerin atlı birliklerin hücumuna ve okçuların kabiliyetlerine bağlı olduğunu görebilirsiniz ki bu iki özellik de Türklerde fazlasıyla vardı. Ayrıca Türk kadınlarının binicilikteki ustalığı da dillere destandı. Türk ordusunda birçok kadın süvari vardı. Buraya kadar gelmişken orduları önünde diz çöktüren Saka Hükümdarı, tarihteki ilk kadın devlet insanı Tomris Hatun'u yâd etmemek olmaz. Ruhu şad olsun.

Türk ve at, toprak ve su, yer ve gök... Birbirini tamamlayan iki unsur. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar